AK Consult s.r.o. - Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí - bytů rodinných a bytových domů, pozemků i komerčních nemovitostí a areálů, převážně v oblastech Praha a Středočeský kraj.

Zpracováváme ekonomické analýzy, studie proveditelnosti a posuzování podnikatelských záměrů.

Poskytujeme poradenství v případě prodeje a nákupu nemovitostí.

Dále zajišťujeme:

  • vypracování znaleckých posudků pro daňové účely, dědictví a dědická řízení či při převodech nemovitostí
  • činnost tzv. „inspektora nemovitostí“ pro zjištění technického stavu nemovitosti
  • vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov PENB (tzv. „energetický štítek“)

 

Jednatel:  Ing. Ivan Korčák